Alle gemeenten beschermd thuis

In 2020 worden de taken beschermd wonen én opvang doorgedecentraliseerd naar de gemeenten. Dit is precies vijf jaar na de eerste decentralisatie van beschermd wonen van de […]

Projectleiderschap 3 Decentralisaties

Een gemeente vraagt Talenter om een projectleider voor de voorbereiding van de 3 decentralisaties op het terrein van de jeugdhulp, de AWBZ naar de Wmo en de Participatiewet.

Ontwikkeling van zelforganisatie in de zorg

Een grote organisatie in de ouderenzorg wilde begeleiding bij het inrichten van zelforganiserende wijkteams in de thuiszorg. Na een succesvolle pilot is gekozen voor een organisatiebrede ontwikkeling van zelforganisatie. Talenter werd gevraagd dit te begeleiden.

Advisering Decentralisatie Beschermd Wonen naar de Wmo

Talenter is in 2014 door twee centrumgemeenten gevraagd om ondersteuning te bieden bij het decentraliseren van de AWBZ-voorzieningen voor beschermd wonen in hun regio naar de Wmo. Het betrof twee van de 43 centrumgemeenten beschermd wonen in Nederland.