Home Advies

Advies

Talenter is een maatschappelijk geïnspireerd adviesbureau, actief in het brede sociale, publieke domein en in de zorg. We zijn gespecialiseerd in (beleids)advies, verandermanagement, coaching, onderzoek en interim-management op strategisch en uitvoerend niveau. Onze brede expertise verbinden we met ervaringen uit de dagelijkse praktijk.

Door een multidisciplinaire aanpak creëren wij verrassende out of the box-oplossingen voor complexe vraagstukken. Onze adviseurs leggen vanuit hun specialismen verbanden met ontwikkelingen in aanpalende vakgebieden en zijn gewend te bewegen in het politiek en bestuurlijk krachtenveld. Wij denken niet in modellen of standaard aanpak, maar hebben lef, zijn vernieuwend en wendbaar. Wij bieden maatwerkoplossingen vanuit kennis en inhoud van het sociaal domein en relevante wet en regelgeving. Daarnaast heeft Talenter de beschikking over expertise vanuit de Future Groep op de gebieden HR, Finance en Communicatie. Hierdoor zijn opdrachtgevers ervan verzekerd dat wij rekening houden met alle facetten en onze oplossingen integraal aansluiten bij hun organisatie.

Projectleiderschap 3 Decentralisaties

Een gemeente vraagt Talenter om een projectleider voor de voorbereiding van de 3 decentralisaties op het terrein van de jeugdhulp, de AWBZ naar de Wmo en de Participatiewet.

Ontwikkeling van zelforganisatie in de zorg

Een grote organisatie in de ouderenzorg wilde begeleiding bij het inrichten van zelforganiserende wijkteams in de thuiszorg. Na een succesvolle pilot is gekozen voor een organisatiebrede ontwikkeling van zelforganisatie. Talenter werd gevraagd dit te begeleiden.

Advisering Decentralisatie Beschermd Wonen naar de Wmo

Talenter is in 2014 door twee centrumgemeenten gevraagd om ondersteuning te bieden bij het decentraliseren van de AWBZ-voorzieningen voor beschermd wonen in hun regio naar de Wmo. Het betrof twee van de 43 centrumgemeenten beschermd wonen in Nederland.

Aanbestedingen WMO Ipse de Bruggen

Ipse de Bruggen heeft Talenter om ondersteuning verzocht inzake de aanbestedingen die voortvloeien uit de nieuwe WMO, Participatiewet en Jeugdwet en de daarbij horende stelselwijzigingen. Daarnaast lag ook een vraag om mee te denken aan het nieuw op te richten WMO-bedrijf.