Talenter Advies

De komende jaren staan gemeenten voor een grote uitdaging: het sociale domein moet veranderen! Er komt een participatiewet waar doelgroepen uit de WWB, WSW en Wajong op een andere manier behandeld moeten worden. Grote delen van de huidige AWBZ worden ondergebracht in de Wmo en zullen dus door gemeenten moeten worden uitgevoerd. De gehele jeugdzorg komt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten te vallen. De focus voor de komende jaren ligt op meer zelfredzaamheid en verantwoordelijk van de burger. Een omslag in denken en doen van de gemeentelijke organisatie is nodig om dat te verwezenlijken. En dat alles moet er toe leiden dat de vraag om hulp afneemt en dat het minder gaat kosten.

De aansluiting tussen de dagelijkse professionele uitvoering en het bepalen van beleid, strategie en innovatie is essentieel om ervoor te kunnen zorgen dat de burger de hulp vindt die uiteindelijk nodig is. Het is daarom dat Talenter er voor kiest om ook inhoudelijke expertise aan te bieden binnen het sociale domein. Met ingang van 1 januari 2013 is daarom Talenter Advies als groep binnen Talenter opgenomen.

Talenter Advies komt voort uit Conclusion Advies en Management, een maatschappelijk geïnspireerd adviesbureau dat net als Talenter onderdeel vormde van Conclusion. Dit bureau is 12 jaar geleden gestart met advies en interim management. Zij hebben zich in de afgelopen jaren met name gericht  op organisatieadvies, strategisch en inhoudelijk beleidsadvies, verander- en interim-management binnen het sociaal domein bij gemeenten, provincies, ministeries en non-profit-instellingen.